POKER RUN

Poker Run är en organiserad träff för båtar, motocyklar eller bilar. Vanligt är att deltagarna åker en förutbestämt tur/rutt med fem stycken stopp, kallade för cardstop. Vid varje stop drar deltagarna ett spelkort.

Målet är att få den bästa pokerhanden. Pris delas ut till bästa hand, i vissa poker run delas även pris ut till lägre händer. Ibland tas de fem bästa händerna ut, dessa får spela ett finalspel i poker där vinnaren utses.

Vanligtvis utgår en avgift för att delta, där en del av avgiften går till omkostnader för att genomföra eventet och resten går till prispengar.
I vissa Poker Run är syftet att samla in pengar för skänka dem till något ändamål, då delas deltagaravgiften på omkostnader, vinstpengar och gåvan.

Enskilda regler och detaljer kan skilja sig mellan olika träffar.

För att undvika att klassas som lotteri och för att öka spänningen har PRS utvecklat grundidén genom att lägga till ett prestationsmoment i finalen, pilkastning.

Poker Run är från början en Amerikansk företeelse, men
arrangeras numera på flera ställen i världen, bl.a Tyskland, Danmark, Norge och Finland.
Och i Sverige är det inte bara vi i Stockholm utan även sjön Runn i Dalarna och på västkusten.